*چنانچه تمایل دارید که از بنده جهت اجرای محفل انس با قرآن و یا برگزاری دوره های آموزش قران کریم در محل موسسه قرآنی ،سازمان، دانشگاه و … دعوت کنید می توانید از روش های زیر ارتباط بگیرید:

تماس با شماره تلفن : ۰۹۲۲۴۹۷۳۶۳۴ و یا ارسال درخواست خود به سامانه پیامک ۱۷۶ ۱۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ ارسال فرمائید.

با تشکر – علی زاهدی