حفظ تلفنی

از طریق تماس تلفنی حافظ قرآن شوید:

چنانچه تمایل دارید از طریق تماس تلفنی برنامه ی حفظ بگیرید و محفوظات تان را تحویل دهید، شرایط ثبت نام را مطالعه فرمائید:

۱- هر هفته شامل دو جلسه ۱۵ الی ۲۰ دقیقه ای خواهد بود.(۸ جلسه در هر ماه)

۲- روز و ساعت تماس، با توافق طرفین خواهد بود و ما با قرآن آموزان تماس خواهیم گرفت و قرآن آموزان متحمل هیچگونه هزینه ای نخواهند شد.

۳- هزینه ی شرکت در دوره،ماهیانه ۲۵ هزار تومان می باشد.

 

*جهت ثبت نام نام ونام خانوادگی خود را به همراه تاریخ تولد به سامانه پیامک ۱۷۶ ۱۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ پیامک کرده و فرم ذیل را تکمیل نمائید