اجرای تلاوت و حفظ در محفل انس با قرآن کریم

اجرای تلاوت و ارائه ی محفوظات در محفل انس با قرآن کریم در شهرستان زاوه- مسجد جامع دولت آباد

۶ شهریور ماه ۱۳۹۷